ارزان ترین پرده فروشی ایران

روش اندازه گیری انواع پرده

روش اندازه گیری انواع پرده

روش اندازه گیری انواع پرده

روش اندازه گیری ابعاد پرده کرکره چوبی و کرکره فلزی

اندازه گیری جهت نصب داخل قاب پنجره:

اندازه ی عرض پرده برابر است با کمترین اندازه عرض قاب پنجره

توضیح: جهت اندازه گیری عرض پرده؛ ابتدا عرض نقاط بالا، میانی و پایین قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس کمترین اندازه را به عنوان عرض پرده انتخاب می نمایید.

اندازه ارتفاع پرده برابر است با بیشترین اندازه ارتفاع قاب پنجره

توضیح : جهت اندازه گیری ارتفاع پرده؛ ابتدا ارتفاع ۳ نقطه از راست،میانی و چپ قاب پنجره را اندازه گرفته و سپس بیشترین اندازه را به عنوان ارتفاع پرده انتخاب می نمایید.

روش اندازه گیری انواع پرده

روش اندازه گیری انواع پرده

اندازه گیری جهت نصب خارج قاب پنجره:

اندازه عرض پرده برابر است با : اندازه عرض پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است عرض پرده از عرض پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

اندازه ارتفاع پرده برابر است با : اندازه ارتفاع پنجره به اضافه اندازه دلخواه
توضیح : بهتر است ارتفاع پرده از ارتفاع پنجره حداقل به اندازه ۱۰ سانتیمتر بیشتر باشد.

دیدگاه‌ها 0

*
*