ارزان ترین پرده فروشی ایران

آموزش نصب کتیبه پرده

آموزش نصب کتیبه پرده

ابتدا محل نصب کتیبه را روی دیوار مشخص میکنیم و اندازه کناره کتیبه را گرفته و به مبنای آن پایه مورد نظر 
را انتخاب میکنیم.سپس پایه ها را روی دیوار نصب کرده و ریلها(میله پرده) را روی آن قرار میدهیم. بعد کتیبه را بطوریکه نمای اصلی  آن رو به سقف باشد روی پایه ها میگذاریم و با دقت دو طرف آنرا با دو لبه پنجره به یک میزان تنظیم میکنیم، در ادامه که مهمنرین قسمت از نصب میباشد محل قرار گرفتن پایه را در قسمت پشت کتیبه (شکم کتیبه)با مداد علامت میزنیم و کتیبه را روی زمین میگذاریم و در قسمت علامت زده پایه را نصب میکنیم، در انتها  پایه کتیبه و پایه دیوار را روی هم سوار کرده و توسط پیچ و مهره محکم مینماییم. 
(لازم به ذکر است که اندازه کناره کتیبه متفاوت است و این تفاوت بسته به تعداد ریل هایی دارد که زیر کتیبه قرار میگیرد.        
دیدگاه‌ها 0

*
*