ارزان ترین پرده فروشی ایران

برای انتخاب پرده نکاتی باید توجه کنیم؟

برای انتخاب پرده نکاتی باید توجه کنیم؟
اولین نکته این است که رنگ مبل و پرده را میتوانی با هم دیگه ست کنیم.
برای انتخاب پرده نکاتی باید توجه کنیم؟

برای انتخاب پرده نکاتی باید توجه کنیم؟

دومین نکته این است که عرض پرده دو یا سه برابر عرض خود پنجره باشه که بتونه به صورت خیلی منظم و شیک چین بخوره.

سومین نکته:میل پرده از هر طرف ۴۰ تا ۵۰ سال بزرگتر از طول پنجره باشه تا موقع کنار رفتن پرده ها جلوی نور و نگیره و پنجره بزرگتر به نظر بیاد.
چهارمین نکته این است که حتماً پرده باید تا روی زمین امتداد داشته باشد چون اگر فضا کوچک باشه بزرگتر نشون میده و اگر فرضاً بزرگ باشه بهتر میل پرده ها مماس با سقف نصب شه چون هرچی پرده به سقف نزدیک تر باشه سقف خونه بلندتر به نظر میاد .

پنجمین نکته هر چه رنگ پرده روشن تر باشه فضای بزرگتر دیده میشه.

ارزان  ترین پرده سرای ایران.
پرده سرای رویان
دیدگاه‌ها 0

*
*